Yücel ÖZKORUCU

Yazarın Son Makaleleri

Yazarın Diğer Makaleleri
“Evine dönen orduyu durdurma, kuşatılmış orduya daima çıkış kapısı bırak…” Sun Tzu İtilaf Devletlerine ait Akdeniz Seferi Kuvvetleri’nin Gelibolu...
Çanakkale Seferinde Umutlar Tükenirken...

Çanakkale Seferinde Umutlar Tükenirken...

02.10.2017 | Yücel ÖZKORUCU
Gelibolu Yarımadası’na tıkanmış hale gelen cephe hatlarının durumunu iyileştirmek için yapılan girişimlerin ardından, bu tıkanıklığı açmak için başlatılan Ağustos 1915...
“Anafartalar’ da işler yine kötü gitti. Eski tanrılar dün bize karşı savaştı –sis ve yangın, insanoğlunun icatlarına karşı hâlâ...
6 Ağustos 1915 gecesi İngiltere’den gönderilmiş olan takviye kuvvetleri ile başlatılan büyük harekât, General Ian Hamilton için Gelibolu Yarımadası’nda...
Ağustos Muharebeleri - 12...

Ağustos Muharebeleri - 12...

27.07.2017 | Yücel ÖZKORUCU
Akdeniz Seferi Kuvvetler Komutanı General Ian Hamilton, 9 Ağustos 1915 günü Anafartalar’da, 10 Ağustos tarihinde ise Conkbayırı’nda hüsrana uğraması...
6 Ağustos 1915 günü havanın kararmasıyla birlikte başlatılan büyük İngiliz harekâtı, 8 Ağustos gecesine kadar geçen süre içinde planlandığı...
Ağustos Muharebeleri - 10...

Ağustos Muharebeleri - 10...

14.06.2017 | Yücel ÖZKORUCU
Akdeniz Seferi Kuvvetleri Komutanı General Ian Hamilton, İngiltere’den gönderilen ve Gelibolu Yarımadası’nda Türk savunmasını aşmak için kullanılacak olan yeni ordu...
7 Ağustos 1915 sabahı gün doğmadan önce Conkbayırı - Besim Tepe – Kocaçimen Tepe hattını ele geçirmek üzere Anzak...
6 Ağustos 1915 gecesi Arıburnu bölgesinde Anzak kuvvetlerinin, bulundukları cephede ve Seddülbahir bölgesindeki muharebelerin gidişatında belirleyici bir dönüm noktası...
Akdeniz Sefer Kuvvetleri’nin, Gelibolu Yarımadası’ndaki harekâtını gecikmeli de olsa başarıyla sonuçlandırmak üzere, İngiltere’den gönderilen takviye kuvvetleri ile birlikte uygulamaya geçilmişti.
Akdeniz Seferi Kuvvetlerine İngiltere’den takviye olarak gönderilen Kitchener’in yeni ordusu ile yapılacak olan büyük harekât için beklenen zaman gelmişti.
Gelibolu Yarımadası’nda Ağustos 1915, Akdeniz Seferi Kuvvetler Komutanlığı ve doğal olarak İngiltere ve müttefikleri için bu cephedeki muharebelerin bir...
İtilaf Devletleri’ne ait kuvvetler tarafından Ağustos ayındaki büyük harekâtın, Çanakkale Boğazı’ndan donanma ve nakliye gemilerinin Marmara’ya geçebilmesi için Gelibolu...
“Yardımına sığındığımız Tanrı, senden çok ender bir dilekte bulunuyorum. Öbür gün Yeni Ordu birliklerimiz görevlerini nasıl başaracaklar? Komutanlar, askerlerinin...
“Temmuzun sonuna doğru Albay, Kabatepe’nin kuzeyinden Büyük Kemikli Burnu’na ve Saros Körfezine kadar uzanan arazinin belirgin özelliklerini generallere göstermem...
Gelibolu Yarımadası’ndaki muharebelerde, Arıburnu bölgesindeki Anzak kuvvetleri, Seddülbahir bölgesindeki İngiliz-Fransız kuvvetlerinin karşılaştığı kadar zayiat ve bazı zorluklarla yüz yüze...
28 Haziran 1915 tarihinde İngilizlerin Zığındere bölgesinde planladıkları saldırının gerçekleşmesi sırasında, Akdeniz Seferi Kuvvetleri Genel Karargâhı tarafından Anzak bölgesinde de...
Arıburnu cephesinde 19 Mayıs 1915 tarihinde yapılan büyük Türk taarruzu, Anzak’lar için de yoğun bir tecrübe sahibi olmalarına yol açmıştı.
Gelibolu Yarımadası’nda Akdeniz Seferi Kuvvetler Komutanı General Ian Hamilton’ın Ağustos ayına sarkan büyük harekât için bekleyiş devam ediyordu. İngiltere’den...
General Hunter Weston ve General Gouraud’nun Haziran 1915 ayı içinde kararlaştırdıkları ve Akdeniz Seferi Kuvvetler Komutanı General Ian Hamilton’un da...
Zığındere Muharebeleri - 3...

Zığındere Muharebeleri - 3...

27.08.2016 | Yücel ÖZKORUCU
Seddülbahir cephesinde 28 Haziran 1915 günü İngilizler tarafından planlanan Zığındere mevkiindeki Türk siperlerine taarruz icrası gerçekleşmiş ve başarıyla...
Zığındere Muharebeleri - 2...

Zığındere Muharebeleri - 2...

18.08.2016 | Yücel ÖZKORUCU
Gelibolu Yarımadası’nın Seddülbahir cephesindeki İngiliz ve Fransız kolordularının, Türk savunmasının kanatları üzerine yoğunlaştırdıkları yerel taarruzlar, 28 Haziran 1915 günü...
Zığındere Muharebeleri - 1...

Zığındere Muharebeleri - 1...

12.08.2016 | Yücel ÖZKORUCU
1915 yılının Haziran ayı sonlarına yaklaşılırken, Akdeniz Seferi Kuvvetleri Komutanı General Ian Hamilton ve kurmayları tarafından, İngiltere’den gönderilecek olan...
Çanakkale muharebelerinde Haziran ayı ortası geçilmiş, Arıburnu bölgesinde mevzi muharebesi gereği olağan şartlar devam ederken, Güney cephesinde de Üçüncü...
İngiliz ve Fransız kolorduları tarafından Gelibolu Yarımada’sında başlatılan Üçüncü Kirte Muharebesinin, güney cephesinde büyük kayıplara sebep olması ve buna...
Çanakkale Komitesi: Mister Asquith Londra’da Buhranlı Zaman: Çanakkale Komitesi Toplanır Akdeniz Seferi Kuvvetleri Komutanı General Ian Hamilton’ın, Gelibolu Yarımadası’ndaki...
Üçüncü Kirte Muharebesi...

Üçüncü Kirte Muharebesi...

13.07.2016 | Yücel ÖZKORUCU
3. Kirte Muharebesi Hazırlıklar: Gelibolu Yarımadası’nda Mayıs ayı sonuna doğru İngiliz ve Fransız birliklerinin hücum hatları, Türk savunma mevzileri...
Türk Sularında Deniz Hareketleri Seddülbahir Cephesinde Mayıs Durumu: İkinci Kirte Muharebeleri sonrasında İtilaf Kuvvetlerinin Seddülbahir Cephesinde ilerleyebildikleri azami çizgi...
Arıburnu(Anzak) Cephesinde Mayıs 1915: 25 Nisan 1915 günü çıkarmalarında Arıburnu sahilinden sırtlara ilerleyen Anzak örtü kuvvetleri, ilk saatlerin...
Gelibolu Yarımada’sında Mayıs ayına gelmeden: Gelibolu Yarımadası’nın Kuzey ve Güney cephelerinde, İtilaf kuvvetlerinin ilk çıkarma harekâtından sonraki günlerde tarafların kıyı...
Gelibolu Yarımadası’nın güney bölgesinde ½ Mayıs gece taarruzundan sonra ¾ Mayıs gecesi düzenlenen yeni bir taarruz girişimi başarılı bir...
Seddülbahir bölgesinde düşman çıkarmalarından sonra geçen bir hafta boyunca devam eden muharebelerde karşılıklı taarruz girişimleri iki taraf...
İtilaf kuvvetlerinin 25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarımadası’nın güneydeki belirlenen noktalarda başlattıkları çıkarma harekâtı görece başarılı...
Yalçı Tepe Yakınlarında ingilizler 28 Nisan günü düzenlenen İngiliz taarruzu, planlanan amacına ulaşamamış ve kendileri adına başarısızlıkla sona ermişti.
Birinci Kirte Muharebesi...

Birinci Kirte Muharebesi...

30.03.2016 | Yücel ÖZKORUCU
25 Nisan 1915 tarihinde müttefik kuvvetlerin Gelibolu Yarımadası, Seddülbahir bölgesinde yaptığı çıkarmalar sonrasında iki gün boyunca kıyı...
Seddülbahir Kıyı Muharebeleri - 2...

Seddülbahir Kıyı Muharebeleri - 2...

13.03.2016 | Yücel ÖZKORUCU
Harapkale Tepesi'nden Seddülbahir Kalesi ve Ertuğrul Koyu Görünümü Akdeniz Seferi Kuvvetleri genel karargâhının planladığı Gelibolu Yarımadası’na...
Seddülbahir Kıyı Muharebeleri...

Seddülbahir Kıyı Muharebeleri...

29.02.2016 | Yücel ÖZKORUCU
İngiliz kuvvetlerinin 25 Nisan 1915 sabahı Seddülbahir bölgesinde başlattıkları çıkarma harekâtı, bu harekât için seçilen beş ayrı...
25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarımadası’na düzenlenen müttefik çıkarmaları, Arıburnu kıyılarında başarı haberleri ile başlamıştı. Bu kıyılarda yapılan...
Pınariçi Koyu (Y Sahili) Çıkarma ve 5. Bölüğün Taarruzu Grafik Çizim: Şaban Murat Armutak 1915 Yılının 25 Nisan sabahı...
Seddülbahir Çıkarmaları - 1...

Seddülbahir Çıkarmaları - 1...

22.01.2016 | Yücel ÖZKORUCU
9. Tümen Komutanı Albay Halil Sami Bey 25 Nisan 1915 günü itilaf devletlerine ait Akdeniz Seferi Kuvvetleri’nin kara ordusu için...
Harekât Bölgesi Grafik Çizim: Şaban Murat ARMUTAK Akdeniz Seferi Kuvvetler Komutanlığı tarafından, Gelibolu yarımadasında yapılacak olan çıkarma harekâtı için bütün...
Güney Bölgesi SavunmaTertibatı Grafik Çizim-Yer İsimleri: Şaban Murat ARMUTAK 18 Mart 1915 Tarihinde Çanakkale Boğazı’nı İngiliz ve Fransız Birleşik Donanmasına...
19 Mayıs 1915 Türk taarruz hatlarını gösterir uydu krokisi Grafik Çizim: Şaban Murat ARMUTAK Osmanlı Başkomutanlık Vekâleti, Çanakkale'de geçen...
4/5 Mayıs gecesi Arıburnu mıntıkasının sağ kol kuvvetleri tarafından Korku Deresi doğu yamaçlarındaki düşman mevzilerine mahdut hedefli yapılan başarılı...
Arıburnu mıntıkasında Mayıs 1915 başlarından itibaren, sol cenah kuvvetleri komutanlığı ve birlikler arasında geçen, aynı zamanda 19. Tümen...
Arıburnu mıntıkasında 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in, cephenin merkez kısmı ağırlıklı olmak üzere sol ve sağ kol...
Arıburnu Muharebeleri - 6...

Arıburnu Muharebeleri - 6...

27.12.2015 | Yücel ÖZKORUCU
1 Mayıs Taarruzu Grafik Çizim: Şaban Murat ARMUTAK Gelibolu yarımadasının burun kısmındaki iki muharebe cephesinde, Türk piyadelerinin yerine göre savunmada...
Arıburnu Muharebeleri-5 (AE2 Macerası)...

Arıburnu Muharebeleri-5 (AE2 Macerası)...

26.12.2015 | Yücel ÖZKORUCU
27/28 Nisan1915 Gecesi 27. Alay'dan bir buçuk mürettep taburun Kırmızısırt'ı zaptını gösteren kroki Kroki: Serdar Halis Ataksor Arşivi 25...
Arıburnu Muharebeleri 4...

Arıburnu Muharebeleri 4...

25.12.2015 | Yücel ÖZKORUCU
19. Tümen Karargâhı Serdar Halis ATAKSOR Arşivi 25 Nisan 1915 Pazar günü Arıburnu kıyılarında yapılan çıkarmalarla Anzak Kolordusu'nun 1.
25 Nisan 1915 - Arıburnu Muharebeleri 3...

25 Nisan 1915 - Arıburnu Muharebeleri 3...

25.12.2015 | Yücel ÖZKORUCU
57. Alay'ın Öğleden Sonraki Hücum Yönü Kroki: Serdar Halis ATAKSOR Arşivi 25 Nisan 1915 günü Anzak Kolordusuna ait...
25 Nisan 1915 - Arıburnu Muharebeleri 2...

25 Nisan 1915 - Arıburnu Muharebeleri 2...

24.12.2015 | Yücel ÖZKORUCU
25 Nisan 1915 sabahın erken saatlerinden itibaren Arıburnu mıntıkasında çıkarma yapan Anzak Kolordusu'na ait birlikler, öncelik durumuna göre...
25 Nisan 1915 - Arıburnu Muharebeleri 1...

25 Nisan 1915 - Arıburnu Muharebeleri 1...

24.12.2015 | Yücel ÖZKORUCU
Moore Jones: Sphinx 25 Nisan 1915 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Arıburnu mıntıkasında Anzak kuvvetleri tarafından yapılan çıkarmalar aralıksız devam ediyordu...
Major General Sinclair Mac Lagan 25 Nisan 1915 Pazar sabahı saat 04.30 sıralarında 1. Avustralya Tümeni'nin Albay Sinclair MacLagan'ın...
İngiliz ve Fransız birleşik kara ve deniz kuvvetlerinin koordinasyonu ile Gelibolu Yarımadasının burun bölgesinde yapılacak çıkarma planlarının uygulanması...
Kara Muharebeleri - Son Hazırlıklar...

Kara Muharebeleri - Son Hazırlıklar...

20.12.2015 | Yücel ÖZKORUCU
10 Nisan 1915 tarihinden itibaren müttefik ordusuna ait birlikler, aralıklarla Mondros Limanı'na toplanmaya başlamışlardı. 5. Ordu tarafından...
Kara Muharebeleri/Hazırlıklar 3...

Kara Muharebeleri/Hazırlıklar 3...

19.12.2015 | Yücel ÖZKORUCU
Soldan Sağa; Komodor Roger Keyes, Amiral de Robeck, General Ian Hamilton, General Braithwaite Akdeniz Sefer Kuvvetleri'nin kara çıkarmaları harekâtına...
Kara Muharebeleri/Hazırlıklar 2...

Kara Muharebeleri/Hazırlıklar 2...

18.12.2015 | Yücel ÖZKORUCU
Limni Adası, Mondros Limanı Çanakkale Boğazı'nın geçilmesi ve İstanbul yolunun gidiş-dönüş imkanlarına açılması için İtilaf Devletlerinin Kara Ordusu, yalnızca boğaz...
Kara Muharebeleri/Hazırlıklar 1...

Kara Muharebeleri/Hazırlıklar 1...

15.12.2015 | Yücel ÖZKORUCU
Müttefik Donanması'nın 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Boğazı, Müstahkem Mevki istihkâmlarına ve kıyılar boyunca gizlenmiş topçu bataryalarının savunmalarına...
Fırtına Mektupları - 1915...

Fırtına Mektupları - 1915...

15.12.2015 | Yücel ÖZKORUCU
Mayıs ve Kasım 1915 aylarına ait zaman aralıklarında görülen ve Arıburnu Anzak bölgesine ait olduğu anlaşılan bazı mektuplar, sonraki...
Şu Boğaz Harbi - 18 Mart 1915...

Şu Boğaz Harbi - 18 Mart 1915...

14.12.2015 | Yücel ÖZKORUCU
25 Şubat 1915 tarihinden, 17 Mart gününe dek, Müttefik kuvvetlerin donanmasına ait birleşik filonun planlı harekâtları sonucu, sadece...
Şu Boğaz Harbi - 6...

Şu Boğaz Harbi - 6...

13.12.2015 | Yücel ÖZKORUCU
Anzak'lar Çanakkale Yolunda İngiliz ve Fransız muharebe gemilerinden oluşan müttefik donanması, Çanakkale Boğazı'nın dış istihkâmlarını susturmuş ve...
Şu Boğaz Harbi - 5...

Şu Boğaz Harbi - 5...

13.12.2015 | Yücel ÖZKORUCU
Çanakkale Boğazı'na Ait Çizim Müttefik Kuvvetler birleşik filosu tarafından, Boğaz girişi ve orta hatları üzerine düzenlediği harekâtların, 27 Şubat ve...
Şu Boğaz Harbi - 4...

Şu Boğaz Harbi - 4...

13.12.2015 | Yücel ÖZKORUCU
Yarbay Mustafa Kemal (ATATÜRK), 1915 Çanakkale Boğaz'ında Müstahkem Mevki dış istihkamlarına, Şubat ayı sonlarında yapılmış olan ve...
Şu Boğaz Harbi - 3...

Şu Boğaz Harbi - 3...

01.12.2015 | Yücel ÖZKORUCU
25 Şubat 1915' te Müstahkem Mevki Komutanlığı'nın savunma görevinde bulunduğu, Çanakkale Boğazı'nın dış istihkâmlarına yapılan Müttefik Donanmasına ait Birleşik...
Şu Boğaz Harbi - 2...

Şu Boğaz Harbi - 2...

27.11.2015 | Yücel ÖZKORUCU
Kumkale Tabyası Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığının hazırlıkları aralıksız sürerken, boğaz tabyalarında ve topçu bataryalarının konuşlanmalarındaki yapılanma ve bunların durumlarının, büyük...
Şu Boğaz Harbi - 1...

Şu Boğaz Harbi - 1...

19.11.2015 | Yücel ÖZKORUCU
Birinci Dünya Savaşı başlarında Avrupa Devletlerinin emperyal arayışları içinde başı çeken İngiltere (Birleşik Krallık) sanayileşme adımlarını aralıksız güçlendirmek...
25 Nisan Muharebeleri Takriri...

25 Nisan Muharebeleri Takriri...

04.11.2015 | Yücel ÖZKORUCU
27. Alay Komutanı Yarbay Şefik Bey'in, 1935 yılında yayınlanan Askeri Mecmuanın, 40. Sayısındaki Tarih Kısmında "Çanakkale - Arıburnu Savaşları...
Seddülbahir cephesinde Mayıs ayı sonuna kadar 29. Tümen Komutanı İngiliz General Hunter Weston ve Fransız kuvvetlerinin Komutanı General Gouraud,...
Yerin Altında Binlerce Lağım...

Yerin Altında Binlerce Lağım...

04.10.2015 | Yücel ÖZKORUCU
Çanakkale Kara Muharebelerinin geçtiği Kuzey cephesi olan Arıburnu sırtlarındaki en önemli Türk savunma mevzilerinden Bombasırtı Mevkii, Korkuderesi mansabından yukarı...
5 Ağustos 1914 tarihi itibariyle, 9. Piyade Tümeni, 2. Ağır Topçu Tugayı, İstihkam İnşaat Taburu ve Bağlı birliklerden oluşan...
27. Alay Harp Ceridelerini inceledikçe karşımıza Arıburnu Sırtlarındaki Muharebe alanlarına ait bir bölge olarak, Anzak Kuvvetlerinin Yükseksırt (Russel's Top),...
Çanakkale Muharebelerinin cereyan ettiği cephe hatlarını gözlemlemek ve saha çalışması amacı için planlanmış günlerden birinde, Arıburnu cephesi seçimiyle...

 

© 2015-2017 www.canakkalemuharebeleri1915.com