Eren ERGÜL

Yazarın Son Makaleleri

Yazarın Diğer Makaleleri
Siper Sanatı (Trench Art)...

Siper Sanatı (Trench Art)...

29.09.2017 | Eren ERGÜL
25 Nisan 1915 tarihindeki kara çıkarmalarının başladığı yerlerden bir diğeri de Seddülbahir bölgesiydi. Gelibolu Yarımadası'nın güneyinde uç noktada bulunan bu...
Sıhhiye Çavuşu Neils Harry Halderson'ın günlüklerinde geçen Gelibolu Yarımada'sında tutmuş olduğu notlar bu bölümde 14 Aralık 1915 tarihine...
Muharebe dönemine ait olan günlükler bizlere cephe vaziyeti hakkında büyük görüş kazandırmaktadır. Bazen bir konuyu çalışırken olayları anlamak konusunda...
Asker arkadaşlarım; Dünyadaki müslümanlar yalnız bizim Türkler değil, umum yer yüzünde bulunan Müslümanlar, bugün moskoflar (Ruslar), İngilizler ve...
Birinci Dünya Savaşından önce Osmanlı İmparatorluğu'nun Trablusgarb savaşında olması ve daha bu savaşın getirdiği sıkıntıları bitmeden bir anda...
Yokluğunuz Varlığımızdır...

Yokluğunuz Varlığımızdır...

13.01.2016 | Eren ERGÜL
Elimde bulunan bazı belgelerin içeriğini topluma aktarmak üzere çalışma zamanımı değerlendirirken, bazen teknik bilgilerle beraber, kendimde duyguların da...