seddlbahir6.jpg

Ay Tepe ( Hill 138 - Hunter Weston Hill)

 

Koordinat:

40° 02´ 54.19" K - 26° 10´ 37.81" D

Kuzeyinde Akapyeri Dere, doğusunda Gözcü Baba Tepe, güneyinde Tekke Sırtı, batısında Tekke Koyu ve Karacaoğlan Tepe bulunmaktadır. Bazı haritalarda Beyaz Tepe – Ak Tepe olarak da geçmektedir. 45 metre yüksekliğindeki tepeye İngilizler başlangıçta feet olarak yüksekliğini gösteren “Hill 138”, daha sonraları ise 29’uncu İngiliz Tümen Komutanı General Hunter Weston anısına “Hunter Weston Hill” adını vermişlerdi.

Tekke Koyu bölgesini savunan 12’nci Piyade Bölüğü’nün 2 takımından biri Karacaoğlan Tepe’nin Tekke Koyuna bakan yamaçlarında diğeri Tekke Koyu’nun doğusunda bulunan Tekke Sırtı’nda mevzilenmiş, diğer takımı ise Karacaoğlan Tepe gerisinde ihtiyatta idi.

25 Nisan sabahı 06 da başlayan çıkarmalarda iki kademe halinde bir tabur İngiliz Tekke Koyundan, 1 km kuzeydeki İkiz koyuna çıkan İngilizlerden de bir bölük saat 8 civarında Karacaoğlan Tepeye taarruza başlamıştı. Donanmanın korkunç ateşi, önündeki ve gerilerindeki düşmanın manevrası dolayısıyla imha tehlikesi ile karşı karşıya kalan bölük, Ay Tepe istikametine kanat kırarak geri çekilmiş ve saat 11 de Karacaoğlan Tepe İngilizlerin eline geçmişti.

Ay Tepeye çekilen kuvvetler Tekke koyunun içini göremediğinden burada serbest kalan ve kısa sürede 2  tugay seviyesine ulaşan İngilizler, koya hâkim sırtlara tırmanarak 12’nci Bölükle teması muhafaza etmişti. Ertuğrul Koyuna çıkan kuvvetlerle birleşmek için Ay Tepe istikametinde taarruzlarını sürdüren İngilizlere karşı 6 saat direnen bölük, saat 17.40 da Ay Tepe’den de çekilmek zorunda kalmışlardı. Akşam varacakları hedef Alçı Tepe olan İngilizler, bu kahraman askerlerin büyük direnişi sayesinde kıyıdan 500 metre içerideki Ay Tepeyi aldıklarına sevinecek duruma düşmüşlerdi.

Uydu Görünümü

Dönemin haritası

Dönemin fotoğrafı

Adı tepeye verilen önce 29'uncu Tümen daha sonra 8'inci Kolordu Komutanı General Hunter Weston Ay Tepedeki kararğahında

Günümüz fotoğrafları

Kuzeyden (İkiz Koyu bölgesinden) görünüm. İngiliz anıtı Gözcü Baba Tepe üzerindedir.

Batıdan görünümü

Doğudan( İngiliz Anıtı bölgesinden) görünümü

Batıdan görünüm

Konuyla İlgili Olan Görselleri Yüksek Çözünürlüklü Olarak İnceleyebilirsiniz

 

© 2015 - 2018 www.canakkalemuharebeleri1915.com