arburnu4.jpg

Düz Tepe (Battleship Hill)

 

Koordinat : 40°14′46.01″ K - 26°17′57.05″D

Kuzeyinde Sazlı Dere, Şahin Sırtı ve 261 Rakımlı Tepe, doğusunda Dik Dere ve Uzun Sırt, güneyinde İnce Bayır, Top Bayırı ve Kılıç Bayırı, batısında Kabak Sırtı bulunan 210 metre yüksekliğinde tepedir. Anzac'ların çıkarmadan sonraki safhanın en önemli hedefi olan  Conk Bayırı  - Kocaçimen Tepe blokuna ilerlemede  ana istikamet üzerinde bulunmaktadır. 25 Nisan günü Anzac öncü birlikleri Düz Tepe'ye ulaşıp buradan 261 Rakımlı Tepe'ye ilerlemeleri esnasında Yarbay Mustafa Kemal komutasındaki 57'nci Piyade Alayı'nın taarruzuyla  Cesaret Tepe'ye kadar geri püskürtülmüşlerdir. Muharebeler sırasında bir daha bu noktaya ayak basamamışlardır. 2 Haziran tarihinde Kuzey Grubu birliklerinin sorumluluk alanlarında yapılan değişiklik sonucu 19'uncu Tümenin kuzeyine bulunan Ağıldere bölgesi de tümene eklenmişti. Bu yeni tertiplenme neticesinde Mustafa Kemal tümen kararğahını 180 Rakımlı Tepe'den Düz Tepe'ye taşımıştı. Savunma alanına eklenen Ağıldere bölgesindeki zayıf birlikler ve Anzac'ların  bulundukları bölgeden kuzeye yayılma isteklerini büyük öngörüsü ile fark etmiş, gerek Kuzey Grubu gerekse 5'nci Ordu'ya bölgedeki alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu  iletmiş ve gerekli tertibin nasıl olmasını arz etmiş ise de üst makamların aynı özeni göstermemeleri nedeniyle 6 Ağustosta başlayan kuşatma harekatında  felaketin eşiğinden yine Albay Mustafa Kemal Bey'in aldığı önlemlerle dönülmüştü. 19'uncu Tümen Kararğahı, 4 Haziran - 23 Haziran tarihleri arasında Düz Tepe'nin doğu yamacındaki Kemal Dere içinde tesis edilmiş daha sonra tekrar 180 Rakımlı Tepe bölgesine taşınmıştı.

 

 Uydu Görünümü

 

 Dönemin Haritası

Dönemin Fotoğrafı

Düz Tepe'den batıya (1919)

Albay Mustafa Kemal Düz Tepe siperlerinde (17 Haziran 1915 tarihinde Binbaşı Haydar Mehmet (Alganer) tarafından çekilmiştir. Fotoğrafın orijinali Çanakkale Deniz Müzesindedir.)

 Günümüz Görünümü

 Kuzeyden Düz Tepe'nin bulunduğu sırtın görünümü

 Şahin Sırtı tarafından Düz Tepe'nin görünümü

 

 

 

Konuyla İlgili Olan Görselleri Yüksek Çözünürlüklü Olarak İnceleyebilirsiniz

 

 

 

 

 

 

 

Makaleler

26 Nisan 2018
21 Şubat 2018
11 Ocak 2018
11 Ağustos 2017
09 Ağustos 2017
31 Temmuz 2016
04 Nisan 2016
13 Ocak 2016
13 Aralık 2015
13 Aralık 2015
13 Aralık 2015
01 Aralık 2015
27 Kasım 2015
19 Kasım 2015