Naim Sırtı

 

Koordinat:

40° 16´ 16.36" K - 26° 17´ 57.13" D

Kocaçimen Tepe'den kuzeybatıya doğru Asma Derenin batısından ince bir sırt ve tepeler şeklinde alçalan blok, Anafarta Ovasına yaklaşınca genişlemeye başlar. Bu bloğun en alt bölümünü oluşturan yayvan sırta bölgede görev yapan 7’nci Tümen Topçu Komutanı Binbaşı Naim’in anısını yaşatmak üzere Naim Sırtı adı verilmiştir.

25 Nisan çıkarmasından 6 Ağustos harekâtına kadar Ağıldere Bölgesi olarak tanımlanan Sazlı Dere ile Büyük Anafarta Azmağı Dere arasındaki bölge; ilk zamanlar doğrudan Kuzey Grubuna bağlı, Haziran ayında 19’uncu Tümene daha sonra Anafartalar Müfrezesine bağlanan tabur tarafından gözetleme ve emniyet postaları şeklinde tertiplenerek bölge korunmuştur. 6 Ağustos kuşatma taarruzunda, Anzac birlikleri Damakçılık Bayırında kuzeye karşı emniyeti sağladıktan sonra bir kol kuzeydoğuya doğru hareketine devam edip, Asma Dere’yi geçerek Abdurrahman Bayırı’na çıkıp, buradan Kocaçimen Tepe hedefine ulaşacaklardı. Gerek Türk’lerin mukavemeti gerekse yollarını şaşırmaları nedeniyle hedeflerine ulaşamadılar. 9 Ağustosta 7’nci Piyade Tümeni, 20’nci Alay Bomba Tepe ve kuzeyinden, 21’inci Alay Naim Sırtı üzerinden olmak üzere taarruzla Anzac’ları Damakçılık Bayırı’nda durdurmuşlardı. Bu taarruzda 7’nci Tümen topçu bataryaları Dağçeşme (Naim Sırtı 1 km. doğusu) civarında mevzilendirilerek taarruz desteklenmişti. Naim Sırtından taarruz eden 21’inci Alay, Kayacık Dereye inip Damakçılık Bayırına tırmanmış fakat Anzacların yoğun makineli tüfek ateşiyle ilerlemesi durdurulmuştu. Alay, daha elverişli arazide tutunmak için Naim Sırtı’nın Kayacık Dereye bakan yamaçlarında savunma tertibi almıştı. Muharebelerin devamı boyunca Naim Sırtı Türk tarafının birinci hat siperlerinin bulunduğu bölge olarak Türklerin elinde kalmıştı.

Uydu Görünümü

Osmanlı Tahkimat Haritasında Naim Sırtı ve çevresindeki önemli mevkiler

Naim Sırtının batıdan görünümü (sol üst köşede uydu görüntüsü üzerinde fotoğafın çekiliş yönü)

Naim Sırtından diğer bir görünüm

Abdurrahman Bayırı(güneydoğu)'ndan görünüm

21’nci Alayın taarruz ettiği sırta ismi verilen Binbaşı Naim; Çanakkale’ye 9 Temmuzda 13’ncü Tümen 13’üncü Sahra Topçu Alay Komutanı olarak gelmiş (Güney Grubu bölgesi), 22 Eylül tarihinde 7’nci Tümen Topçu Komutanlığına atanmıştı. (1)

(1)Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri, Dr. Hülya TOKER-ATASE yayınları 2014 Sayfa 324

Sırta ismi verilen Mehmet Naim (Fotoğraf cumhuriyet dönemine aittir)

Fotoğrafın üstünde "Yedinci Fırka Topçu Kumandanı Binbaşı Naim Bey ve yaveri"

7'nci Tümen Komutanı ve Karargahı

Fotoğrafın üstünde "Anafartalar - Abdurrahman Bayırında Yedinci Fırka Kumandanı ve maiyeti"

Ortada oturan 7'nci Tümen Komutanı Albay Halit (AŞUROĞLU) Bey (x) işaretli Binbaşı Naim Bey

Fotoğrafın üstünde "Abdurrahman Bayırında Yedinci Fırka Karargahının düşmanın kaçmasını müteakip sabahleyin sahili ve düşman siperlerini seyrederken" 

x işaretli Binbaşı Naim Bey

Aynı bölgede çekilmş diğer bir fotoğraf x işaretli Binbaşı Naim Bey

Naim sırtındaki Şehitlik

9 Ağustos muharebesi ve daha sonraki çatışmalarda bu bölgede şehit olanlar Naim Sırtı’nın Asma Dere tarafında tesis edilen şehitliğe gömülmüşlerdi. Bugün Naim Sırtındaki şehitlik gözden ırak bölgelerdeki diğer şehitlikler gibi kaderine terk edilmiş vaziyettedir. Orada genç yaşında toprağa düşenler, bu ilgisizliği hak etmiyorlar. Onları hatırlayacak, vefa borcunu ödeyecek yetkilileri ve gönüllüleri beklemektedirler. 600 metre batısındaki Bomba Tepe'ye 1920’li yıllarda yapılan İngiliz mezarlığının (Hill 60 Mezarlığı) güzelliği ile Naim Sırtında çalılar arasında kaybolan şehitlik karşılaştırıldığında, bizim şehitlerimize sahip çıktığımızı kimse iddia edemez.

 

Naimsırtı Şehitliği ile Bomba Tepe'deki İngiliz Hill 60 Mezarlığının karşılaştırılması

Konuyla İlgili Olan Görselleri Yüksek Çözünürlüklü Olarak İnceleyebilirsiniz

Makaleler

26 Nisan 2018
21 Şubat 2018
11 Ocak 2018
11 Ağustos 2017
09 Ağustos 2017
31 Temmuz 2016
04 Nisan 2016
13 Ocak 2016
13 Aralık 2015
13 Aralık 2015
13 Aralık 2015
01 Aralık 2015
27 Kasım 2015
19 Kasım 2015