anafartalar10.jpg

Damakçılık Bayırı

 

Koordinat:

40° 16´ 06.40" K - 26° 19´ 19.05" D

Kuzeyinde Asmalı Dere ve Abdurrahman Bayırı, doğusunda Besim Tepe ve Sinem tepe,  güneyinde Kara Ağıl Dere, Ağıl Dere ve Üç Tepeler, batısında Azmak Dere, Kazlar Çayırı ve Kavaklar Mevkii bulunmaktadır. Anafarta Ovası’nda başlangıcı 2 kilometre olan genişliği; güney doğuya doğru yükselerek ve daralarak Sinem Tepe – Besim Tepe hattına geldiğinde 500 metreye iner. Ağıl Dere ve kolları olan Kara Ağıl Dere, Sarp Dere ve Çukur Dere’nin derin vadiler şeklindeki yatakları tepeleri ve sırtları birbirinden ayırmıştır. Arızalı arazinin şekli damağa benzetildiğinden Damakçılık Bayırı olarak isimlendirilmiştir.

25 Nisan – 6 Ağustos tarihleri arasında Anafartalar Müfrezesine bağlı olarak Azmak Dere Sazlı Dere arasında ve Ağıldere Mıntıkası olarak adlandırılan bölgede bölük – tabur çapında süvari ve piyade birliklerince gözetleme – örtme görevi yürütülmüştü.

6 Ağustos kuşatma taarruzunda, 1,5 tabur kuvvetinde Anzac öncü birliği gece Anzac bölgesinden kuzeye doğru ilerlemiş öncelikle Damakçılık Bayırı’nın Anafarta Ovası’na bakan ilk tepelerini işgal ederek  kuzeye karşı emniyet sağlamışlardı. Arkadan gelen 4’üncü Avustralya Tugayı bu emniyet perdesinin himayesinde Ağıl Dere içinde ilerleyerek Koca Çimen Tepe ve Besim Tepe’ye çıkmaya çalışmışlardı. Bölgede bulunan 14’üncü Alay birliklerinin baskına uğramaları neticesinde Damakçılık Bayırı’nın alt kısımları düşmüştü. Koca Çimen Tepe istikametine çekilen 14 ‘üncü Alay birlikleri yüksek kesimde yeni bir hat oluşturarak Anzac’ları durdurmuşlardı.

9 Ağustos günü Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal komutasındaki 7’nci ve 12’nci Tümenlerin birinci Anafartalar taarruzunda, Damakçılık Bayırı’na 7’nci Tümen hücum etmişti. Yassı Tepe – Yayvan Tepe – Damakçılık Bayırı istikametinde taarruz eden Tümenin harekâtı Kayacık Dere güney yamaçlarında durmak zorunda kalmıştı.

Çanakkale Muharebelerin devamı boyunca Damakçılık Bayırı’nın büyük bölümü Anzac’ların işgali altında bulunmuştu.

Bugün Damakçılık Bayırı’nın batı başlangıcında 9 Ağustos taarruzunu anlatan bir yazıt bulunmaktadır.

Uydu Görünümü

Damakçılık Bayırı (Açık Yeşil Taralı Alan)

1915 Hava Fotoğrafı ile 2016 Uydu Görünümü karşılaştırılması

Dönemin Haritası

Dönemin Fotoğrafı

Kocaçimen Tepe'den Damakçılık Bayırı (1919)

Günümüz Fotoğrafları

Güney doğudan (Sinem Tepeden) Damakçılık Bayırı

Güney doğudan (Abdal Yarları) Damakçılık Bayırı

Güney doğudan (Abdal Yarları) taralı bölüm Damakçılık Bayırı

Doğudan(Abdurrahman Bayırı) Damakçılık Bayırı

Kuzeyden ( İsmailoğlu Tepe'den) Damakçılık Bayırı

Damakçılık Bayırı'ndaki Yazıt

Konuyla İlgili Olan Görselleri Yüksek Çözünürlüklü Olarak İnceleyebilirsiniz

Makaleler

26 Nisan 2018
21 Şubat 2018
11 Ocak 2018
11 Ağustos 2017
09 Ağustos 2017
31 Temmuz 2016
04 Nisan 2016
13 Ocak 2016
13 Aralık 2015
13 Aralık 2015
13 Aralık 2015
01 Aralık 2015
27 Kasım 2015
19 Kasım 2015