anafartalar6.jpg

Abdurrahman Bayırı

 

Koordinat:

40° 15´ 58.07" K - 26° 18´ 50.86" D

Kuzeyinde Azmak Dere ve Anafarta Ovası, doğusunda Tavukçuluk Deresi ve Dağçeşme Sırtı,  güneyinde Kocaçimen Tepe, Abdal Geçidi, batısında Asmalı Dere, Müselles Tepe, Kayacık Tepe, Yayvan Tepe bulunmakta olup Kocaçimen Tepe blokunu oluşturan tepelerin bir kısmını üzerinde bulunduran sırttır. Kocaçimen Tepeden kuzeye doğru 280 metreden alçalarak Anafarta ovasında 50 metreye iner.

25 Nisan çıkarmasından 6 Ağustos harekâtına kadar Abdurrahman Bayırı bölgesinde Anafartalar Müfrezesine bağlı az miktarda birlikler ile gözetleme ve emniyet postaları şeklinde tertiplenerek bölge korunmuştur. 6 Ağustos kuşatma taarruzunda, Anzac birlikleri Damakçılık Bayırı'nda emniyeti sağladıktan sonra bir kol kuzey doğuya doğru hareketine devam edip Asmalı Dere’yi geçtikten sonra Abdurrahman Bayırı’na çıkıp buradan Kocaçimen Tepe hedefine ulaşacaklardı. Gerek Türk’lerin mukavemeti gerekse yollarını şaşırmaları nedeniyle hedeflerine ulaşamadılar. 9 Ağustos taarruzu ile 7’nci Piyade Tümeni Anzac’ları Damakçılık Bayırı’na geri atmıştı. Asmalı Dere’nin batı yamaçları ve tepeler savunma hattı olduğundan Abdurrahman Bayırı doğu yamaçlarında cephe gerisi teşkiller, ihtiyatların toplanma bölgesi,  birlik karargâhları ve komuta yerleri tesis edilmişti.

Uydu Görünümü

Dönemin Haritası

Dönemin Fotoğrafları

Abdurrahman Bayırında 7'nci Fırka Kararğahının düşmanın kaçmasını müteakip sabahleyin sahili ve düşman siperlerini seyrediyor.

Bu günkü Durumu

1919 yılında çekilen panorama ile 2015 yılı panoramasının karşılaştırılması

Abdurrahman Bayırının ortasından Kocaçimen Tepe'ye doğru

Konuyla İlgili Olan Görselleri Yüksek Çözünürlüklü Olarak İnceleyebilirsiniz

 

 

 

 

 

 

 

Makaleler

26 Nisan 2018
21 Şubat 2018
11 Ocak 2018
11 Ağustos 2017
09 Ağustos 2017
31 Temmuz 2016
04 Nisan 2016
13 Ocak 2016
13 Aralık 2015
13 Aralık 2015
13 Aralık 2015
01 Aralık 2015
27 Kasım 2015
19 Kasım 2015