Müselles (Üçgen)Tepe - Laindon Hill

 

Koordinat:

40° 16´ 00.05" K  - 26° 18´ 05.45" D

Kayacık Dere kaynağının güney yamaçlarını oluşturan tepeler hattının  (Hill 100, Müselles Tepe, Kayacık Tepe) ortasında yer alan, 97 metre yüksekliğinde ve şeklinden dolayı Müselles (Üçgen) ismi verilen tepedir.

Uydu görünümü

 

Osmanlı 1/25.000'lik haritada Müselles Tepe

Osmanlı 1/5000'lik tahkimat Haritasında Müselles Tepe bölgesi

6 Ağustos tarihine kadar bölgede bulunan Türk kuvvetleri, Müselles Tepe’nin daha batısında, sahile yakın Damakçılık Bayırı başlangıcındaki tepe ve sırt hatlarında emniyet ve gözetleme tedbirleri almıştı. Tepe, anılan tarihte başlayan Anzac’tan kuzeye doğru kuşatma harekâtında, içinde bulunduğu Ağıl Dere bölgesinden Sarıbayır’a ulaşmak için uygun yaklaşma istikameti üzerinde olmasıyla önem kazanmıştı.

İngiliz hava fotoğrafı mozayiğinde Müselles Tepe ve yöresi

4’üncü Avustralya Tugayı’nın kuşatma taarruzu; gerek arazi şartları dolayısıyla yollarını şaşırmaları gerekse ilk şoku atlatarak direnen 14’üncü Alay 1’inci Tabur, takviye olarak gelen 3’üncü Tabur ve Anafartalar Müfrezesi’ne bağlı olup Liman von Sanders tarafından Kocaçimen bölgesini takviye olarak gönderilen 32’nci Alay 1’inci Tabur birliklerinin başarılı savunmaları nedeniyle, aralarında Müselles Tepe’nin de bulunduğu Kayacık dere güney yamaçlarında durdurulmuştu. 

Güneyden (Sandbag Ridge batısı) görünüm

9 Ağustos günü artık taarruz edemeyecek duruma düşen ve Kocaçimen Tepe hedefine ulaşamayacağını anlayan 4’üncü Avustralya Tugayı, bulunduğu hatta savunmaya geçmiş, 10 Ağustos günü Albay Mustafa Kemal’in idaresinde yapılan Conkbayırı’ndaki süngü hücumu bölgedeki hatların belirlenmesinde önemli rol oynamış, tahliyeye kadar pek bir değişiklik olmamıştı.

Güneybatıdan (Bedford Sırtı üzerinden) görünüm

Karşılıklı hatlar;

Türk tarafı: Bomba TepeNaim Sırtı - Yayvan Tepe güney yamaçları – Hill 100 (100 Rakımlı Tepe)Sandbag RidgeAsma Dere güney yamaçları – Çamcık Pınarı hattı,

İngiliz tarafı: Bomba Tepe batı yamaçları – Hill 60 mezarlığı 280 metre doğusuna kadar Kayacık Dere kuzey yamacı – Bu noktadan itibaren Kayacık Dere güney yamaçları – Kayacık Tepe – Müselles Tepe – Sandbag Ridge 150 metre batısı – Brigten Road – Bedford Sırtı olarak tesis edilmişti.

Batıdan ( Kayacık Tepe üzerinden) görünüm

Güneydoğudan (Abdurrahman Bayırı üzerinden) görünümü

Müselles Tepeden güneydoğuya (Sarıbayır) esas sırtın görünümü

Eylül 1915’den itibaren bölge sorumluluğunu (4’üncü Bölge) Anzaclardan devralan 54’üncü İngiliz Tümeni, 3 tugayı ile bölgesinde savunma tertibi almıştı. Bu tümenin 161’inci Tugayı, karargâhını Çukur Dere içinde kurmuş, taburlarıyla (1/4, 1/5, 1/6, 1/7 Essex Alayı) Kayacık Dere güney yamaçlarını kontrol edecek şekilde tertiplenmişti. Bu bölgede bulunan hemen hemen her arazi oluşumuna İngiltere’nin Essex bölgesine mensup olmalarından dolayı memleketlerinden isimler vermişlerdi. Müselles Tepe’ye de Laindon kentine izafeten “Laindon Hill” demekteydiler.

İngiliz krokisinde "Laindon Hill"

Laindon Hill'de Essex'liler

 

Müselles Tepe’nin 200 metre doğusunda bulunan 100 Rakımlı Tepe bölgesindeki Türk savunma hattında tahliyeye kadar sırasıyla;

32’nci Alay 1’inci Tabur

33’üncü Alay 1’inci Tabur,

4’üncü Tümen,

7’nci Tümen 21’inci Alay birlikleri görev yapmış ve başarıyla tepeyi savunmuşlardı.

 

Konuyla İlgili Olan Görselleri Yüksek Çözünürlüklü Olarak İnceleyebilirsiniz

 

 

 

 

 

Makaleler

26 Nisan 2018
21 Şubat 2018
11 Ocak 2018
11 Ağustos 2017
09 Ağustos 2017
31 Temmuz 2016
04 Nisan 2016
13 Ocak 2016
13 Aralık 2015
13 Aralık 2015
13 Aralık 2015
01 Aralık 2015
27 Kasım 2015
19 Kasım 2015