anafartalar8.jpg

Koordinat:

40° 19´ 36.90" K - 26° 16´ 34.02" D

Kireçtepe Sırtı üzerinde bulunan ve sırtın en yüksek noktasını oluşturan Arslan Tepe (Kireç Tepe – Bench Mark)’den güneye doğru inen yamaçlar önce Projektör Tepe’yi oluşturur, Küçük Anafarta Ovası’na inmeden önce de 38 m yüksekliğinde küçük bir kabarıntı meydana getirir. Bu son noktanın Türkçe bir ismi olmamakla beraber, İngiliz sömürgesi Newfoundland adasından (1949 yılında Kanada’ya katılmıştır.) gelerek bu bölgede savaşan Newfoundland’lilerce, birliklerinin sembolü olan Caribou (Karibu)  geyiğine atfen Caribou Hill (Karibu Tepesi) olarak adlandırılmıştır.

Koordinat:

40° 19´ 15.48" K - 26° 14´ 27.64" D

Anafarta Limanı sahilinin kuzeyinde kumluk sahilin bitip, kayalık sahilin başladığı yerin hizasında Büyük Kemikli Burnu’na giden asfalt yol ile kuzeye doğru uzanan toprak yol kavşağı bulunmaktadır. Bu kavşaktan toprak yolda 500 m kuzeye devam edilirse, yüzyıldan fazla bir zamandan beri akmakta olan Çırak Çeşme’ye varılmaktadır. Kuru havalarda her türlü aracın kullanabileceği düzgün bir toprak yol ile ulaşılan çeşmenin suyu, Kireçtepe Sırtı eteklerindeki kükürtlü sulara benzemeyip içilebilir niteliktedir.

Koordinat:

40° 19´ 12.89" K - 26° 16´ 30.17" D

Kükürtlü Pınar*, Azmak İngiliz Mezarlığı’nın kapısından 340 metre güneydoğuda (İstikamet açısı 101°) sazlık alan başlangıcında bulunmaktadır. Kuru havalarda her türlü araçla yanına kadar ulaşılabilmektedir.

Koordinat:

40° 20´ 38.96" K - 26° 16´ 28.61" D

Anafartalar bölgesindeki Türk birinci savunma hattının en kuzey noktasını teşkil eden mevzilere İngilizler tarafından verilen isimdir. Kireçtepe Sırtı’nın kuzey yamacında Kanlı Tepe’nin 300m kuzeyinde, 103 Rakımlı Tepe’nin 150 m batısındaki küçük tepe üzerine yapılan tahkimat nedeniyle bu isim verilmiştir. Türkler tarafından özel olarak adlandırılmamıştır. Bazı kaynaklar 103 Rakımlı Tepe’yi Kuzey Tabyası olarak göstermişlerse de ikisi aynı yer değildir.

Koordinat:

40° 20´ 51.44" K - 26° 17´ 32.26" D        

            Kireçtepe Sırtının kuzeydoğu tarafındaki bitim noktasından itibaren aynı yönde devam edildiği takdirde Kapancalar bölgesine varılır. Sırasıyla; Aşağı Kapanca Mevkii, Kapanca Tepe (161 Rakımlı Tepe)  ve Yukarı Kapanca Mevkilerini içine alan nispeten düz ve çukurluk alan bulunmaktadır. Bu alanın ortasında bulunan Kapanca Tepe, Kireçtepe Sırtı’nın devamı olduğundan aynı karakter yapıdadır. Kuzey yamaçları dik eğimli olarak denize kavuşmaktadır. Kıyılar ise her yerde uçurum şeklinde olup çıkarmalara uygun değildir. Güney yamaçları daha az eğimlidir. Arazi kayalıktır. Sırt üzerinde kayalar 45°lik açılarla toprağa saplanmış gibi durmaktadır. Kimi yerler taşlık ve gevşek şistle kaplı, kimi yerler boyları 2-3 metreye varan geçit vermeyen fundalıklarla örtülmüştür.

 

Koordinat:

40° 17´ 21.44" K - 26° 13´ 43.42" D

Anafarta (Suvla) Limanı’nın hemen doğusunda bulunan Lalebaba Tepesi’nden güneybatıya doğru alçalan arazinin denizle buluştuğu son nokta Küçük Kemikli Burnu’dur.  Burnun kuzey sahili kayalık ve yer yer 10 metreye ulaşan uçurum şeklinde olmasına karşın, güney kıyısının ilk 250 metresi kayalık daha güneydoğuya doğru olan kısım kumsal şeklindedir.

Koordinat:

B Çıkarma Noktası : 40° 16´ 56.88" K - 26° 14´ 34.38" D

C Çıkarma Noktası : 40° 17´ 08.82" K - 26° 14´ 08.90" D

Küçük Kemikli Burnu’ndan güneydoğuya,  Arıburnu’na doğru uzanan sahilin ilk 1600 metrelik bölümüne, İngilizlerin 6 Ağustos çıkarmasında kullanacakları çıkarma noktaları için belirledikleri kodlardır. Deniz, kıyıdan itibaren kısa bir mesafede derinleştiğinden çıkarma araçlarının yanaşması ideal yapıdadır. Kumsal 30-50 metreden sonra hafif yükselerek kum tepecikleri oluşturur. Sahil gerisinde Büyük Anafarta Ovası uzanmakta olup sahilden 5 km doğuya kadar herhangi bir yükselti bulunmaz.

 

Koordinat:

-  40° 19´ 16.73" K - 26° 13´ 32.47" D

-  40° 20´ 03.63" K - 26° 15´ 39.62" D

-  40° 20´ 41.34" K - 26° 17´ 00.51" D  Noktaları arası

Saros Körfezi’nin güney başlangıcını oluşturan Büyük Kemikli Burnu’ndan güneybatı – kuzeydoğu istikametinde 6 km uzanarak Aşağı Kapanca Mevkii’nde son bulan Kireçtepe Sırtı, Küçük Anafarta Ovası’nın kuzey sınırını oluşturan tepeler hattıdır.

Tarih boyunca;

- Kızlar Dağı,

- Karakol Dağı,

- Kapanca Sırtı,

- Kireçtepe Sırtı isimleri ile anılmıştır.

Baka Baba                  : 40° 18´ 19.42" K - 26° 18´ 13.28" D

Bakababa Çeşmesi   : 40° 18´ 24.74" K - 26° 18´ 15.57" D

Küçük Anafarta Köyü’nün 1200m batısında, köyden Küçük Anafarta Ovası’na inen yolun güneyi ile Kanlı Köprü Derenin kuzeyi arasındaki tepedir. Çakal Tepe’den güneybatıya inen sırtın ovadan önceki son kabarıntısıdır. Tepenin 250m kuzeyinde, yol kenarında Bakababa Çeşmesi bulunmaktadır. Mevkii isminin Küçük Anafarta’lı köylülerce, tepe yöresinde gömülü olduğu kabul edilen yatırdan geldiği söylenmektedir.

Koordinat:

Kaynak                                            : 40° 18´ 44.93" K - 26° 19´ 15.17" D

Güneybatıya döndüğü nokta       : 40° 18´ 32.41" K - 26° 17´ 12.13" D

Tuzla Gölü’ne döküldüğü nokta  : 40° 18´ 05.43" K - 26° 16´ 16.88" D

Küçük Anafarta Köyü’nün kuzeyindeki Çakal Tepe’nin güney yamaçlarından doğarak köyün içinden geçip batıya doğru yol alır. Kaynaktan itibaren 3500 m sonra yine Çakal Tepe’den gelen, Baka Baba’nın kuzeyini dolaşan diğer kol ile birleşip Küçük Anafarta Ovası’na inerek kuzeybatıya doğru ilerler. Dere; Sülecik kuzeyinde 4100’ üncü metrede güneybatıya dönerek ovada ilerlemesini sürdürür ve 5700’üncü metrede Tuzla Gölü’ne dökülür. Ovaya ulaşıncaya kadar özellikle köyden itibaren nispeten derin vadi içinde ilerlemesi bu bölgede engellik vasfını artırır. Ovadaki bölümü yağışlı havalar haricinde yayalar için engellik özelliği bulunmaz. Ovadaki diğer dereler gibi Kanlıköprü Deresi de sadece yağmur yağdığı zaman yatağında su bulundurur.

Koordinat:

40° 16´ 06.61" K - 26° 18´ 31.14" D

Abdurrahman Bayırı’nın orta bölümünde, Sarıbayır silsilesinden (Kocaçimen TepeBesim Tepe Conk Bayırı hattı) 1200 m kuzeyde, Asma Deresi’ne doğru batıya çıkıntı yapmış vaziyette, bölgedeki 3 derenin (Asma Dere – Kayacık Dere – Karaağıl Dere) düğüm noktasını teşkil eden 100 Rakımlı TepeMüselles Tepe bloğuna hâkim konumu nedeniyle, kritik arazi olarak savunmanın önemli bir noktasını oluşturduğundan her zaman göz önünde tutulan tepe olarak değerlendirilmiştir.

Koordinat:

40° 18´ 46.96" K - 26° 16´ 51.36" D

Adını doğusunda bulunan Küçük Anafarta Köyü’nden alan ovanın diğer adı da SUĞLA’dan gelmektedir. Sulak, verimi toprak, su akıntısını çevirmek için açılan hendek anlamlarında kullanılan ve zamanla SUVLA olarak değişen ismini artık sadece yabancılar Suvla Plain ( Suvla Ovası) olarak anmaktadır.

Koordinat:

241 Rakımlı Tepe: 40° 20´ 39.22" K - 26° 19´ 02.11" D

262 Rakımlı Tepe: 40° 20´ 02.82" K - 26° 19´ 11.81" D

Küçük Anafarta Ovası ile Turşun Ovası’nı birbirinden ayıran sırt hattının kuzey bölümünde yer alan iki tepedir. 241 Rakımlı Tepe (RT) ve 262 RT’den itibaren güneye doğru; Kavak Tepe, Tekke Tepe, 278 RT ve Çakal Tepe bulunmaktadır. Yamaçları tatlı bir eğimle yükselmesine rağmen, sık ve yüksek fundalıklarla örtülü olduğundan, tepeler hattına çıkmak ancak keçi yollarına bağımlı olarak mümkündü.

Koordinat:

40° 17´ 58.57" K - 26° 18´ 07.06" D

Küçük Anafarta Köyü güneyindeki kuzeydoğu – güneybatı istikametinde uzanan ve İsmailoğlu Tepe ile son bulan, Küçük Anafarta Sırtı(Küçük Anafarta Mahmuzu)’nın kuzeybatı kesimini oluşturan bölgeye verilen isimdir. Bölge; batıda Yusufcuk Tepe ve Tomba Tepe’nin doğusunda bulunan isimsiz dere, kuzeyde Kanlı Köprü Dere, doğu ve güneyde Küçük Anafarta Sırtı üzerindeki yol ile sınırlanmıştır. Küçük Anafarta Sırtı’ndan kuzeye, Kanlı Köprü Dere’sine doğru alçalan arazi fundalıklarla kaplı olup, aralarda tarla olarak kullanılan açık arazi de bulunmaktadır.

Koordinat:

40° 19´ 02.31" K - 26° 16´ 48.36" D

Küçük Anafarta Ovası’nın orta bölümünde bulunan tarla ve bahçelerin kenarında taştan yapılmış çiftlik evleri, köylülerin günlük yaşamlarında oldukça önemli yapılardı. Küçük Anafarta Köyü’nün uzak olması nedeniyle tarımsal faaliyetin yoğun olduğu zamanlarda köye gidip gelmektense bu evler kullanılıyordu. 1915 yılında köyde 60 ev, ovada ise elliye yakın çiftlik evi bulunmaktaydı. Hemen hemen her ailenin ovada da bir çiftlik evi (özellikle de bağ ve bahçesi olanların) olduğu değerlendirilmektedir. Çanakkale muharebelerinin kara harekâtına yakın zamanda diğer köyler gibi Küçük Anafarta Köyü de boşaltılmış, köydeki evler gibi ovadaki çiftlik evleri de sahipsiz kalmıştı.

Koordinat:

40° 15´ 30.58" K - 26° 18´ 53.84" D (Kaynak-Abdal Yarları)

40° 15´ 30.58" K - 26° 18´ 53.84" D

40° 15´ 30.58" K - 26° 18´ 53.84" D (Azmak Dere ile birleştiği nokta)

Abdal Yarları’ndan doğup, 3900 metre kuzeybatıya doğru akarak Eğri Kulak Mevkii yakınlarında Azmak Dere ile birleşir. Abdurrahman Bayırı ile Damakçılık Bayırı kütlelerini birbirinden ayırmaktadır.

© 2015 - 2018 www.canakkalemuharebeleri1915.com