banner4.jpg

 

Koordinat:

40° 16´ 02.73" K  - 26° 17´ 57.41" D

Kayacık Dere kaynağının güney yamaçlarını oluşturan ve kuzey batıya doğru alçalan tepelerden Hill 100 ve Müselles Tepe’den sonra yer alan, 90 metre yüksekliğindeki tepedir.

Koordinat: 40° 05´ 49.89" K - 26° 13´ 06.97" D

Alçıtepe Köyü batı çıkışının (Sargıyeri şehitliği - Seddülbahir yolları kavşağı) 450m batısında, Alçıtepe Köyü mezarlığının 220m güneybatısında, bugün tarla olarak kullanılan arazi, savaştan önce harap duruma düşmüş, bugün ise hiçbir kalıntısı olmayan kilisenin bulunduğu alandır.

Koordinat: 40° 05´ 08.06" K - 26° 12´ 29.90" D

Alçıtepe Köyü batı çıkışından (Sargıyeri şehitliği - Seddülbahir yolları kavşağı) güneybatı yönünde Seddülbahir’e giden yol takip edildiğinde, 1100 m ileride Twelve Tree Copse (Oniki Ağaç Korusu) Mezarlığı’na, devamla 700m sonra ulaşılan nokta, savaş zamanından önce harap duruma düşmüş, bugün ise hiçbir kalıntısı olmayan binanın olduğu alandır. Bir zamanlar var olan bina kalıntısına Türkler Harap Kilise – Papazın Çiftliği, İngilizler ise Ruined Church – Church Farm (Harap Kilise – Kilise Çiftliği) adını vermişlerdi.

Koordinat:

40° 19´ 36.90" K - 26° 16´ 34.02" D

Kireçtepe Sırtı üzerinde bulunan ve sırtın en yüksek noktasını oluşturan Arslan Tepe (Kireç Tepe – Bench Mark)’den güneye doğru inen yamaçlar önce Projektör Tepe’yi oluşturur, Küçük Anafarta Ovası’na inmeden önce de 38 m yüksekliğinde küçük bir kabarıntı meydana getirir. Bu son noktanın Türkçe bir ismi olmamakla beraber, İngiliz sömürgesi Newfoundland adasından (1949 yılında Kanada’ya katılmıştır.) gelerek bu bölgede savaşan Newfoundland’lilerce, birliklerinin sembolü olan Caribou (Karibu)  geyiğine atfen Caribou Hill (Karibu Tepesi) olarak adlandırılmıştır.

Koordinat: 40° 09´ 00.00" K - 26° 18´ 29.54" D

Kilitbahir Platosu’nu ortadan ikiye ayıran Havuzlar (Şarlayan) Dere’nin kaynak bölgesi Sarafim* Mevkii’dir. Rum asıllı bir şâhısa ait olduğu değerlendirilen Sarafim Çiftliği de Sarafim mevkiin güneyinde Havuzlar Dere kenarında bulunuyordu. Günümüze ulaşamayan bu yerleşim birimi Çanakkale muharebeleri sırasında gerek korunaklı bir alanda olması gerekse uygun konaklama imkânlarının bulunması nedeniyle birliklerin dinlenme yerleri, karargâhları, olarak kullanılmıştı.

Koordinat:

Kaynak (Kayacık Tepe batı yamacı)  :  40° 16´ 04.20" K - 26° 17´ 57.33" D

Ağıl Dere ile birleştiği nokta                : 40° 15´ 44.34" K - 26° 17´ 18.34" D

Sarıbayır silsilesi üzerindeki Besim Tepe – Vefik Tepe bölümünün batı yamaçlarını oluşturan Abdal Bayırı ve Damakçılık Bayırı’nı küçük sırtlara ayıracak şekilde parçalayan Ağıl Dere’nin kollarından biridir. Çukur Dere; Kayacık Tepe’nin batı yamaçlarından doğarak güneybatıya doğru akmaya başlayıp, kaynaktan 1200m sonra Ağıl Dere’ye karışır. Bölgedeki diğer dereler gibi ancak yağmur zamanı yatağında su bulunur.

Koordinat:

40° 19´ 15.48" K - 26° 14´ 27.64" D

Anafarta Limanı sahilinin kuzeyinde kumluk sahilin bitip, kayalık sahilin başladığı yerin hizasında Büyük Kemikli Burnu’na giden asfalt yol ile kuzeye doğru uzanan toprak yol kavşağı bulunmaktadır. Bu kavşaktan toprak yolda 500 m kuzeye devam edilirse, yüzyıldan fazla bir zamandan beri akmakta olan Çırak Çeşme’ye varılmaktadır. Kuru havalarda her türlü aracın kullanabileceği düzgün bir toprak yol ile ulaşılan çeşmenin suyu, Kireçtepe Sırtı eteklerindeki kükürtlü sulara benzemeyip içilebilir niteliktedir.

Koordinat:

(Platonun yaklaşık orta noktası)  : 40° 08´ 46.86" K - 26° 19´ 51.84" D

(Kuzeybatı köşesi Eğerli Tepe)     : 40° 10´ 16.98" K - 26° 18´ 43.76" D

(Güneybatı köşesi Taşlı Orman)  : 40° 08´ 48.98" K - 26° 16´ 38.97" D

(Güney köşesi Baykuş Tepe)        : 40° 06´ 25.99" K - 26° 19´ 16.17" D

(Kuzeydoğu köşesi Çam Burnu)   : 40° 10´ 07.50" K - 26° 22´ 14.95" D

 

Koordinat: 40° 05´ 59.24" K - 26° 16´ 01.69" D

Gelibolu Yarımadası’nın özellikle güneyine doğru savaş zamanına kadar Rumların oturduğu yerleşim merkezleri çoğunlukta olup isimleri de sonradan değiştirilene kadar Rumca idi. Eceabat (Maydos)’a bağlı ve bunun güneyindeki köylerde, mezralarda ve çiftliklerde tarımla uğraşan halk, zamanla küçük yerleşim birimlerini bırakarak toplu olarak bulunmak için köylere taşınmışlardı. Bu yerleşim birimlerinden; Erpeten (Alçı Tepe’nin 1400 m kuzeyi), Aptella (Kudsi Bey Tepe’nin 200 m batısı),  Apostor (Alçıtepe Köyü’nün 1400 m güney doğusu) örnekleri sayılabilir. Günümüze ulaşamayan bu yerleşim birimlerinden bazıları Çanakkale muharebeleri sırasında gerek korunaklı bir alanda olması gerekse kuyu ve çeşmesinin bulunması nedeniyle birliklerin dinlenme yerleri, karargâhları, olarak kullanılmıştı.

Koordinat: 40° 12´ 51.36" K - 26° 16´ 58.71" D

Kuzeydoğu - Güneybatı istikametinde uzanan ve alçalan Topçular Sırtı’nın güney bölümünü teşkil eden Kavakdere Sırtı’nın batıya doğru çıkıntı yaptığı ufak sırt hattının ucundaki yükseltidir. Kabatepe Dinlenme Tesisleri kavşağından ( İstikamet açısı 61°, mesafe 550m) Conkbayırı tek yönlü yola girilip 500m yol alındığında, yolun sağında (doğusunda) görülen, Karayörük Dere ötesinde çam ağaçlarıyla kaplı 30m yüksekliğinde tepedir.

Koordinat:

40° 19´ 12.89" K - 26° 16´ 30.17" D

Kükürtlü Pınar*, Azmak İngiliz Mezarlığı’nın kapısından 340 metre güneydoğuda (İstikamet açısı 101°) sazlık alan başlangıcında bulunmaktadır. Kuru havalarda her türlü araçla yanına kadar ulaşılabilmektedir.

Koordinat: 40° 05´ 13.39" K - 26° 16´ 34.80" D

Salimbey Çiftliği; iki kilometre uzunluğundaki Tenger Dere’nin hemen hemen orta bölümünde, dere vadisinin açılarak, hafif meyille güneydoğuya doğru alçaldığı arazide; derenin kuzeydoğu bölümünde 350X150m, güneybatı tarafında 250X100m boyutlarındaki açık alanlara serpiştirilmiş binalardan oluşmaktaydı.

Koordinat:

40° 20´ 38.96" K - 26° 16´ 28.61" D

Anafartalar bölgesindeki Türk birinci savunma hattının en kuzey noktasını teşkil eden mevzilere İngilizler tarafından verilen isimdir. Kireçtepe Sırtı’nın kuzey yamacında Kanlı Tepe’nin 300m kuzeyinde, 103 Rakımlı Tepe’nin 150 m batısındaki küçük tepe üzerine yapılan tahkimat nedeniyle bu isim verilmiştir. Türkler tarafından özel olarak adlandırılmamıştır. Bazı kaynaklar 103 Rakımlı Tepe’yi Kuzey Tabyası olarak göstermişlerse de ikisi aynı yer değildir.

Koordinat:

40° 20´ 51.44" K - 26° 17´ 32.26" D        

            Kireçtepe Sırtının kuzeydoğu tarafındaki bitim noktasından itibaren aynı yönde devam edildiği takdirde Kapancalar bölgesine varılır. Sırasıyla; Aşağı Kapanca Mevkii, Kapanca Tepe (161 Rakımlı Tepe)  ve Yukarı Kapanca Mevkilerini içine alan nispeten düz ve çukurluk alan bulunmaktadır. Bu alanın ortasında bulunan Kapanca Tepe, Kireçtepe Sırtı’nın devamı olduğundan aynı karakter yapıdadır. Kuzey yamaçları dik eğimli olarak denize kavuşmaktadır. Kıyılar ise her yerde uçurum şeklinde olup çıkarmalara uygun değildir. Güney yamaçları daha az eğimlidir. Arazi kayalıktır. Sırt üzerinde kayalar 45°lik açılarla toprağa saplanmış gibi durmaktadır. Kimi yerler taşlık ve gevşek şistle kaplı, kimi yerler boyları 2-3 metreye varan geçit vermeyen fundalıklarla örtülmüştür.

 

Koordinat:

40° 17´ 21.44" K - 26° 13´ 43.42" D

Anafarta (Suvla) Limanı’nın hemen doğusunda bulunan Lalebaba Tepesi’nden güneybatıya doğru alçalan arazinin denizle buluştuğu son nokta Küçük Kemikli Burnu’dur.  Burnun kuzey sahili kayalık ve yer yer 10 metreye ulaşan uçurum şeklinde olmasına karşın, güney kıyısının ilk 250 metresi kayalık daha güneydoğuya doğru olan kısım kumsal şeklindedir.

Koordinat:

40° 15´ 20.64" K - 26° 18´ 44.64" D

Kurt Dere ile Kör Dere kavşağından önce kuzeye sonra da batıya doğru 950 metre uzanan Besim Sırtı, Sarıbayır Silsilesi’nin zirveler hattına ulaştığında 283 metre yüksekliğinde Besim Tepe’yi oluşturur. Conk Bayırı zirvesindeki Atatürk anıtından kuş uçuşu 500 m kuzeydoğuda yer alan tepe, burada görev yapan Üsteğmen Besim Efendi’nin adını yaşatmak üzere onun ismi ile anılmıştır. Tepe aynı zamanda Sinem Tepe olarak da adlandırılmaktadır ama bu ismin neden konulduğuna dair bilgi yoktur.

Koordinat:

40° 13´ 53.63" K - 26° 18´ 05.25" D

Adana Bayırı; Conkbayırı yükseltisinden güneybatıya doğru alçalan ve Kaba Tepe’de son bulan, muharebeler sırasında üstünde ve doğusunda Türk topçusunun mevzilendiği sırt olması dolayısıyla “Topçular Sırtı” olarak adlandırılan sırtın orta bölümünde yer alır. Kemalyeri olarak bilinen tepeden doğan Mersin Dere ile Keklik Dere arasında bulunan Adana Bayırı kabarıntısı, güney doğuya doğru 1300 metre gittikçe alçalarak Karayörük Dere’de son bulur.

 

Makaleler

11 Ağustos 2017
09 Ağustos 2017
31 Temmuz 2016
04 Nisan 2016
13 Ocak 2016
13 Aralık 2015
13 Aralık 2015
13 Aralık 2015
01 Aralık 2015
27 Kasım 2015
19 Kasım 2015

 

© 2015-2017 www.canakkalemuharebeleri1915.com