banner4.jpg

Koordinat:

40° 15´ 25.94" K - 26° 18´ 48.56" D

Sarıbayır silsilesinin en yüksek noktası olan Kocaçimen Tepe’nin hemen güneybatısındaki tepedir. Kocaçimen Tepe ile arasında Abdal Geçidi, güneyindeki Besim(Sinem) Tepe ile de Kurt Dere’nin bir kolu tarafından ayrılır. 275 m yüksekliğindeki tepeye, şehit Vefik Efendi’nin adını yaşatmak amacıyla bu isim verildiği değerlendirilmektedir.

Ağustos 1915 başlarında yeni birliklerle yeni bir taarruz sonucu asıl hedeflerden biri olan Sarıbayırın ele geçirilmesi ana fikrine göre, bu harekatın Anafarta bölümünün bir parçası olan Anafarta Limanı içinden yapılacak çıkarmalar, özet olarak şöyle planlanmıştı. 6 Ağustos gecesi başlayacak Anafartalar harekâtında, Anafartalar Limanı içinden ilk olarak 34’ncü Tugay birlikleri karaya çıkacak, hava aydınlanınca ana kuvvet çıkarmasına en uygun yeri bulmak üzere Liman içinde ayrıntılı bir keşif yapılacaktı. Ardından ana kuvvet koydaki ana çıkarma sahiline yapılacak dubalı ve ahşap ayaklı iskelelere indirilecekti.

Koordinat:

En uzun kol kaynak noktası : 40° 05´ 42.56" K - 26° 15´ 47.41" D

Boğaza döküldüğü nokta       : 40° 04´ 08.38" K - 26° 15´ 07.57" D

Domuz Dere; batısında bulunan Cesaret Sırtı, kuzeyindeki Hilal Sırtı – Alçı Tepe - Eminbey Düzü, doğusundaki Küçükmehmetbey Tepe’den güneye uzanan isimsiz sırt, güneyindeki Çanakkale Boğazı ile çevrilidir.

Koordinat: 40° 05´ 23.55" K - 26° 12´ 18.05" D

Şehitler Sırtı’ndaki sembolik Sarı Tepe Şehitliği’nin 680m güneybatısında, İngiliz Twelve Tree Copse mezarlığı’nın 780m batısında ve Zığın Dere’nin doğu yamaçlarında savaş döneminde zik zak yaparak aşağı inen, bir keçi yolu bulunmaktaydı.

Koordinat:

En Uzun Kol Kaynak noktası : 40° 06´ 45.77" K - 26° 13´ 59.35" D

Yaklaşık Orta noktası           : 40° 05´ 29.36" K - 26° 12´ 18.01" D

Denize Döküldüğü Nokta     : 40° 04´ 30.02" K - 26° 11´ 02.78" D

Zığın Dere tuhaf ve huzursuz edici bir yer, hayaletler ille de bir yerde yürüyecek olsaydı Zığın Dere’de yürürlerdi.

Koordinat:

40° 17´ 55.68" K - 26° 16´ 46.98" D

Küçük Anafarta Ovası güneybatı köşesinde, Ova’nın güney sınırını oluşturan Pırnar Tepe – Mestan Tepe arasındaki boyun noktasında tesis edilen, İngiliz Green Hill Mezarlığından kuzeye doğru asfalt takip edildiğinde, 700m sonra yolun sağındaki (doğusunda) besi çiftliğinin içinde bulunan Alibey Çeşmesine varılmaktadır.

Koordinat:

En uzun kol kaynak noktası               : 40° 05´ 48.60" K - 26° 16´ 40.07" D

Boğaza döküldüğü nokta (Mansap)  : 40° 04´ 52.51" K - 26° 17´ 01.17" D

Tenger* Deresi; üç tarafındaki yüksek tepe ve yüksek düzlüğün arasındaki 4 km² havzası içinde, en uzun kolu 174 Rakımlı Tepe’den doğar, genel olarak güneybatı yönünde iki bin metre akarak Çanakkale Boğazı’na dökülür. Boğaza dökülen diğer dereler gibi her mevsim yatağında su akmaktadır.

Koordinat:     40° 15´ 39.06" K - 26° 18´ 13.40" D

Sarıbayır silsilesinin (Kocaçimen Tepe – Besim Tepe – Conk Bayırı ve güneye uzanımı) Abdal Geçidi ile Besim (Sinem) Tepe’nin güneybatısındaki boyun noktası arasındaki 600 metrelik bölümünün batı yamaçlarını oluşturan Abdal Bayırı, Karaağıl Dere’nin kolları tarafından güneydoğu – kuzeybatı istikametinde parçalara ayrılmıştır.

 

Koordinat: 40° 05´ 52.90" K - 26° 15´ 17.34" D

Gelibolu Yarımadası güneyinin kilit noktasını oluşturan, Seddülbahir bölgesine tümüyle egemen, 220 m yüksekliğinde yayvan tepedir. Güneybatıdaki Seddülbahir’e 8km, batıda Ege Denizi’ne 4km, doğuda Boğaz’a 3km, Alçıtepe Köyü’ne ise 2km mesafede bulunmaktadır. Tepeden itibaren güneybatıya doğru arazi alçalıp, küçük derelere bölünmüş olarak Tekke Burnu ile Morto Limanı arasında denize ulaşır.

 

Koordinat: 40° 05´ 08.06" K - 26° 12´ 29.90" D

Küçük Mehmet Bey Tepe’den kuzeydoğu – güneybatı istikametinde Boğaz’a doğru alçalan, Domuz Dere ile Suniç(Sarnıç – Ayvalar) Dere arasında kalan sırtın üzerinde, Boğaz’dan 570 m içeride yer almaktadır.

 

Koordinat:

40° 16´ 02.73" K  - 26° 17´ 57.41" D

Kayacık Dere kaynağının güney yamaçlarını oluşturan ve kuzey batıya doğru alçalan tepelerden Hill 100 ve Müselles Tepe’den sonra yer alan, 90 metre yüksekliğindeki tepedir.

Koordinat: 40° 05´ 49.89" K - 26° 13´ 06.97" D

Alçıtepe Köyü batı çıkışının (Sargıyeri şehitliği - Seddülbahir yolları kavşağı) 450m batısında, Alçıtepe Köyü mezarlığının 220m güneybatısında, bugün tarla olarak kullanılan arazi, savaştan önce harap duruma düşmüş, bugün ise hiçbir kalıntısı olmayan kilisenin bulunduğu alandır.

Koordinat: 40° 05´ 08.06" K - 26° 12´ 29.90" D

Alçıtepe Köyü batı çıkışından (Sargıyeri şehitliği - Seddülbahir yolları kavşağı) güneybatı yönünde Seddülbahir’e giden yol takip edildiğinde, 1100 m ileride Twelve Tree Copse (Oniki Ağaç Korusu) Mezarlığı’na, devamla 700m sonra ulaşılan nokta, savaş zamanından önce harap duruma düşmüş, bugün ise hiçbir kalıntısı olmayan binanın olduğu alandır. Bir zamanlar var olan bina kalıntısına Türkler Harap Kilise – Papazın Çiftliği, İngilizler ise Ruined Church – Church Farm (Harap Kilise – Kilise Çiftliği) adını vermişlerdi.

Koordinat:

40° 19´ 36.90" K - 26° 16´ 34.02" D

Kireçtepe Sırtı üzerinde bulunan ve sırtın en yüksek noktasını oluşturan Arslan Tepe (Kireç Tepe – Bench Mark)’den güneye doğru inen yamaçlar önce Projektör Tepe’yi oluşturur, Küçük Anafarta Ovası’na inmeden önce de 38 m yüksekliğinde küçük bir kabarıntı meydana getirir. Bu son noktanın Türkçe bir ismi olmamakla beraber, İngiliz sömürgesi Newfoundland adasından (1949 yılında Kanada’ya katılmıştır.) gelerek bu bölgede savaşan Newfoundland’lilerce, birliklerinin sembolü olan Caribou (Karibu)  geyiğine atfen Caribou Hill (Karibu Tepesi) olarak adlandırılmıştır.

Koordinat: 40° 09´ 00.00" K - 26° 18´ 29.54" D

Kilitbahir Platosu’nu ortadan ikiye ayıran Havuzlar (Şarlayan) Dere’nin kaynak bölgesi Sarafim* Mevkii’dir. Rum asıllı bir şâhısa ait olduğu değerlendirilen Sarafim Çiftliği de Sarafim mevkiin güneyinde Havuzlar Dere kenarında bulunuyordu. Günümüze ulaşamayan bu yerleşim birimi Çanakkale muharebeleri sırasında gerek korunaklı bir alanda olması gerekse uygun konaklama imkânlarının bulunması nedeniyle birliklerin dinlenme yerleri, karargâhları, olarak kullanılmıştı.

Koordinat:

Kaynak (Kayacık Tepe batı yamacı)  :  40° 16´ 04.20" K - 26° 17´ 57.33" D

Ağıl Dere ile birleştiği nokta                : 40° 15´ 44.34" K - 26° 17´ 18.34" D

Sarıbayır silsilesi üzerindeki Besim Tepe – Vefik Tepe bölümünün batı yamaçlarını oluşturan Abdal Bayırı ve Damakçılık Bayırı’nı küçük sırtlara ayıracak şekilde parçalayan Ağıl Dere’nin kollarından biridir. Çukur Dere; Kayacık Tepe’nin batı yamaçlarından doğarak güneybatıya doğru akmaya başlayıp, kaynaktan 1200m sonra Ağıl Dere’ye karışır. Bölgedeki diğer dereler gibi ancak yağmur zamanı yatağında su bulunur.

Koordinat:

40° 19´ 15.48" K - 26° 14´ 27.64" D

Anafarta Limanı sahilinin kuzeyinde kumluk sahilin bitip, kayalık sahilin başladığı yerin hizasında Büyük Kemikli Burnu’na giden asfalt yol ile kuzeye doğru uzanan toprak yol kavşağı bulunmaktadır. Bu kavşaktan toprak yolda 500 m kuzeye devam edilirse, yüzyıldan fazla bir zamandan beri akmakta olan Çırak Çeşme’ye varılmaktadır. Kuru havalarda her türlü aracın kullanabileceği düzgün bir toprak yol ile ulaşılan çeşmenin suyu, Kireçtepe Sırtı eteklerindeki kükürtlü sulara benzemeyip içilebilir niteliktedir.

Koordinat:

(Platonun yaklaşık orta noktası)  : 40° 08´ 46.86" K - 26° 19´ 51.84" D

(Kuzeybatı köşesi Eğerli Tepe)     : 40° 10´ 16.98" K - 26° 18´ 43.76" D

(Güneybatı köşesi Taşlı Orman)  : 40° 08´ 48.98" K - 26° 16´ 38.97" D

(Güney köşesi Baykuş Tepe)        : 40° 06´ 25.99" K - 26° 19´ 16.17" D

(Kuzeydoğu köşesi Çam Burnu)   : 40° 10´ 07.50" K - 26° 22´ 14.95" D

 

Koordinat: 40° 05´ 59.24" K - 26° 16´ 01.69" D

Gelibolu Yarımadası’nın özellikle güneyine doğru savaş zamanına kadar Rumların oturduğu yerleşim merkezleri çoğunlukta olup isimleri de sonradan değiştirilene kadar Rumca idi. Eceabat (Maydos)’a bağlı ve bunun güneyindeki köylerde, mezralarda ve çiftliklerde tarımla uğraşan halk, zamanla küçük yerleşim birimlerini bırakarak toplu olarak bulunmak için köylere taşınmışlardı. Bu yerleşim birimlerinden; Erpeten (Alçı Tepe’nin 1400 m kuzeyi), Aptella (Kudsi Bey Tepe’nin 200 m batısı),  Apostor (Alçıtepe Köyü’nün 1400 m güney doğusu) örnekleri sayılabilir. Günümüze ulaşamayan bu yerleşim birimlerinden bazıları Çanakkale muharebeleri sırasında gerek korunaklı bir alanda olması gerekse kuyu ve çeşmesinin bulunması nedeniyle birliklerin dinlenme yerleri, karargâhları, olarak kullanılmıştı.

 

Makaleler

26 Nisan 2018
21 Şubat 2018
11 Ocak 2018
11 Ağustos 2017
09 Ağustos 2017
31 Temmuz 2016
04 Nisan 2016
13 Ocak 2016
13 Aralık 2015
13 Aralık 2015
13 Aralık 2015
01 Aralık 2015
27 Kasım 2015
19 Kasım 2015