banner4.jpg

Koordinat:

Kaynak (Kayacık Tepe batı yamacı)  :  40° 16´ 04.20" K - 26° 17´ 57.33" D

Ağıl Dere ile birleştiği nokta                : 40° 15´ 44.34" K - 26° 17´ 18.34" D

Sarıbayır silsilesi üzerindeki Besim Tepe – Vefik Tepe bölümünün batı yamaçlarını oluşturan Abdal Bayırı ve Damakçılık Bayırı’nı küçük sırtlara ayıracak şekilde parçalayan Ağıl Dere’nin kollarından biridir. Çukur Dere; Kayacık Tepe’nin batı yamaçlarından doğarak güneybatıya doğru akmaya başlayıp, kaynaktan 1200m sonra Ağıl Dere’ye karışır. Bölgedeki diğer dereler gibi ancak yağmur zamanı yatağında su bulunur.

Koordinat:

40° 19´ 15.48" K - 26° 14´ 27.64" D

Anafarta Limanı sahilinin kuzeyinde kumluk sahilin bitip, kayalık sahilin başladığı yerin hizasında Büyük Kemikli Burnu’na giden asfalt yol ile kuzeye doğru uzanan toprak yol kavşağı bulunmaktadır. Bu kavşaktan toprak yolda 500 m kuzeye devam edilirse, yüzyıldan fazla bir zamandan beri akmakta olan Çırak Çeşme’ye varılmaktadır. Kuru havalarda her türlü aracın kullanabileceği düzgün bir toprak yol ile ulaşılan çeşmenin suyu, Kireçtepe Sırtı eteklerindeki kükürtlü sulara benzemeyip içilebilir niteliktedir.

Koordinat:

(Platonun yaklaşık orta noktası)  : 40° 08´ 46.86" K - 26° 19´ 51.84" D

(Kuzeybatı köşesi Eğerli Tepe)     : 40° 10´ 16.98" K - 26° 18´ 43.76" D

(Güneybatı köşesi Taşlı Orman)  : 40° 08´ 48.98" K - 26° 16´ 38.97" D

(Güney köşesi Baykuş Tepe)        : 40° 06´ 25.99" K - 26° 19´ 16.17" D

(Kuzeydoğu köşesi Çam Burnu)   : 40° 10´ 07.50" K - 26° 22´ 14.95" D

Koordinat: 40° 05´ 59.24" K - 26° 16´ 01.69" D

Gelibolu Yarımadası’nın özellikle güneyine doğru savaş zamanına kadar Rumların oturduğu yerleşim merkezleri çoğunlukta olup isimleri de sonradan değiştirilene kadar Rumca idi. Eceabat (Maydos)’a bağlı ve bunun güneyindeki köylerde, mezralarda ve çiftliklerde tarımla uğraşan halk, zamanla küçük yerleşim birimlerini bırakarak toplu olarak bulunmak için köylere taşınmışlardı. Bu yerleşim birimlerinden; Erpeten (Alçı Tepe’nin 1400 m kuzeyi), Aptella (Kudsi Bey Tepe’nin 200 m batısı),  Apostor (Alçıtepe Köyü’nün 1400 m güney doğusu) örnekleri sayılabilir. Günümüze ulaşamayan bu yerleşim birimlerinden bazıları Çanakkale muharebeleri sırasında gerek korunaklı bir alanda olması gerekse kuyu ve çeşmesinin bulunması nedeniyle birliklerin dinlenme yerleri, karargâhları, olarak kullanılmıştı.

 

Koordinat: 40° 12´ 51.36" K - 26° 16´ 58.71" D

Kuzeydoğu - Güneybatı istikametinde uzanan ve alçalan Topçular Sırtı’nın güney bölümünü teşkil eden Kavakdere Sırtı’nın batıya doğru çıkıntı yaptığı ufak sırt hattının ucundaki yükseltidir. Kabatepe Dinlenme Tesisleri kavşağından ( İstikamet açısı 61°, mesafe 550m) Conkbayırı tek yönlü yola girilip 500m yol alındığında, yolun sağında (doğusunda) görülen, Karayörük Dere ötesinde çam ağaçlarıyla kaplı 30m yüksekliğinde tepedir.

 

Koordinat:

40° 19´ 12.89" K - 26° 16´ 30.17" D

Kükürtlü Pınar*, Azmak İngiliz Mezarlığı’nın kapısından 340 metre güneydoğuda (İstikamet açısı 101°) sazlık alan başlangıcında bulunmaktadır. Kuru havalarda her türlü araçla yanına kadar ulaşılabilmektedir.

 

Koordinat: 40° 05´ 13.39" K - 26° 16´ 34.80" D

Salimbey Çiftliği; iki kilometre uzunluğundaki Tenger Dere’nin hemen hemen orta bölümünde, dere vadisinin açılarak, hafif meyille güneydoğuya doğru alçaldığı arazide; derenin kuzeydoğu bölümünde 350X150m, güneybatı tarafında 250X100m boyutlarındaki açık alanlara serpiştirilmiş binalardan oluşmaktaydı.

Koordinat:

40° 20´ 38.96" K - 26° 16´ 28.61" D

Anafartalar bölgesindeki Türk birinci savunma hattının en kuzey noktasını teşkil eden mevzilere İngilizler tarafından verilen isimdir. Kireçtepe Sırtı’nın kuzey yamacında Kanlı Tepe’nin 300m kuzeyinde, 103 Rakımlı Tepe’nin 150 m batısındaki küçük tepe üzerine yapılan tahkimat nedeniyle bu isim verilmiştir. Türkler tarafından özel olarak adlandırılmamıştır. Bazı kaynaklar 103 Rakımlı Tepe’yi Kuzey Tabyası olarak göstermişlerse de ikisi aynı yer değildir.

 

Koordinat:

40° 20´ 51.44" K - 26° 17´ 32.26" D        

            Kireçtepe Sırtının kuzeydoğu tarafındaki bitim noktasından itibaren aynı yönde devam edildiği takdirde Kapancalar bölgesine varılır. Sırasıyla; Aşağı Kapanca Mevkii, Kapanca Tepe (161 Rakımlı Tepe)  ve Yukarı Kapanca Mevkilerini içine alan nispeten düz ve çukurluk alan bulunmaktadır. Bu alanın ortasında bulunan Kapanca Tepe, Kireçtepe Sırtı’nın devamı olduğundan aynı karakter yapıdadır. Kuzey yamaçları dik eğimli olarak denize kavuşmaktadır. Kıyılar ise her yerde uçurum şeklinde olup çıkarmalara uygun değildir. Güney yamaçları daha az eğimlidir. Arazi kayalıktır. Sırt üzerinde kayalar 45°lik açılarla toprağa saplanmış gibi durmaktadır. Kimi yerler taşlık ve gevşek şistle kaplı, kimi yerler boyları 2-3 metreye varan geçit vermeyen fundalıklarla örtülmüştür.

 

Koordinat:

40° 17´ 21.44" K - 26° 13´ 43.42" D

Anafarta (Suvla) Limanı’nın hemen doğusunda bulunan Lalebaba Tepesi’nden güneybatıya doğru alçalan arazinin denizle buluştuğu son nokta Küçük Kemikli Burnu’dur.  Burnun kuzey sahili kayalık ve yer yer 10 metreye ulaşan uçurum şeklinde olmasına karşın, güney kıyısının ilk 250 metresi kayalık daha güneydoğuya doğru olan kısım kumsal şeklindedir.

 

Koordinat:

40° 15´ 20.64" K - 26° 18´ 44.64" D

Kurt Dere ile Kör Dere kavşağından önce kuzeye sonra da batıya doğru 950 metre uzanan Besim Sırtı, Sarıbayır Silsilesi’nin zirveler hattına ulaştığında 283 metre yüksekliğinde Besim Tepe’yi oluşturur. Conk Bayırı zirvesindeki Atatürk anıtından kuş uçuşu 500 m kuzeydoğuda yer alan tepe, burada görev yapan Üsteğmen Besim Efendi’nin adını yaşatmak üzere onun ismi ile anılmıştır. Tepe aynı zamanda Sinem Tepe olarak da adlandırılmaktadır ama bu ismin neden konulduğuna dair bilgi yoktur.

 

Koordinat:

40° 13´ 53.63" K - 26° 18´ 05.25" D

Adana Bayırı; Conkbayırı yükseltisinden güneybatıya doğru alçalan ve Kaba Tepe’de son bulan, muharebeler sırasında üstünde ve doğusunda Türk topçusunun mevzilendiği sırt olması dolayısıyla “Topçular Sırtı” olarak adlandırılan sırtın orta bölümünde yer alır. Kemalyeri olarak bilinen tepeden doğan Mersin Dere ile Keklik Dere arasında bulunan Adana Bayırı kabarıntısı, güney doğuya doğru 1300 metre gittikçe alçalarak Karayörük Dere’de son bulur.

Koordinat:

B Çıkarma Noktası : 40° 16´ 56.88" K - 26° 14´ 34.38" D

C Çıkarma Noktası : 40° 17´ 08.82" K - 26° 14´ 08.90" D

Küçük Kemikli Burnu’ndan güneydoğuya,  Arıburnu’na doğru uzanan sahilin ilk 1600 metrelik bölümüne, İngilizlerin 6 Ağustos çıkarmasında kullanacakları çıkarma noktaları için belirledikleri kodlardır. Deniz, kıyıdan itibaren kısa bir mesafede derinleştiğinden çıkarma araçlarının yanaşması ideal yapıdadır. Kumsal 30-50 metreden sonra hafif yükselerek kum tepecikleri oluşturur. Sahil gerisinde Büyük Anafarta Ovası uzanmakta olup sahilden 5 km doğuya kadar herhangi bir yükselti bulunmaz.

 

 

Koordinat:

-  40° 19´ 16.73" K - 26° 13´ 32.47" D

-  40° 20´ 03.63" K - 26° 15´ 39.62" D

-  40° 20´ 41.34" K - 26° 17´ 00.51" D  Noktaları arası

Saros Körfezi’nin güney başlangıcını oluşturan Büyük Kemikli Burnu’ndan güneybatı – kuzeydoğu istikametinde 6 km uzanarak Aşağı Kapanca Mevkii’nde son bulan Kireçtepe Sırtı, Küçük Anafarta Ovası’nın kuzey sınırını oluşturan tepeler hattıdır.

Tarih boyunca;

- Kızlar Dağı,

- Karakol Dağı,

- Kapanca Sırtı,

- Kireçtepe Sırtı isimleri ile anılmıştır.

 

 

Baka Baba                  : 40° 18´ 19.42" K - 26° 18´ 13.28" D

Bakababa Çeşmesi   : 40° 18´ 24.74" K - 26° 18´ 15.57" D

Küçük Anafarta Köyü’nün 1200m batısında, köyden Küçük Anafarta Ovası’na inen yolun güneyi ile Kanlı Köprü Derenin kuzeyi arasındaki tepedir. Çakal Tepe’den güneybatıya inen sırtın ovadan önceki son kabarıntısıdır. Tepenin 250m kuzeyinde, yol kenarında Bakababa Çeşmesi bulunmaktadır. Mevkii isminin Küçük Anafarta’lı köylülerce, tepe yöresinde gömülü olduğu kabul edilen yatırdan geldiği söylenmektedir.

 

Koordinat:

Kaynak                                  :  40° 15´ 53.01" K - 26° 18´ 23.53" D

Ağıl Dere ile birleştiği nokta: 40° 15´ 41.73" K - 26° 18´ 34.63" D

Sarıbayır silsilesi üzerindeki Besim Tepeler – Conk Bayırı bölümünün batı yamaçlarını küçük sırtlara ayıracak şekilde parçalayan Ağıl Dere’nin bir koludur. Sarp Dere, 100 Rakımlı Tepe(Hill100)nin doğusundan ve Kumtorbası Sırtı(Sandbag Ridge) kuzeyinden doğarak güneybatıya doğru akmaya başlar. Kaynaktan 1km ilerde 92 Rakımlı Tepe güneyinden gelen kol (Kings Own Avenue) ile birleşip güneybatıya doğru yoluna devamla 400m sonra Ağıl Dere’ye karışır. Bölgedeki diğer dereler gibi ancak yağmur zamanı yatağında su bulunur.

 

Koordinat: 40° 16´ 05.14" K - 26° 22´ 27.36" D

Bugün terk edilerek hemen hiç iz kalmamış olan Bahşi Köy, 1354 yılında Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçişi ile Gelibolu Yarımadası’nın orta bölümünde kurulan ilk Türk köylerinden biridir. Bahşi Köy ve yöresindeki Yalova, Büyük Anafarta, Beşyol, Karainebeyli gibi köylere ilk yerleşenler Oğuz boylarından Keçeli (Karakeçili) Yörükleridir.

 

Makaleler

11 Ağustos 2017
09 Ağustos 2017
31 Temmuz 2016
04 Nisan 2016
13 Ocak 2016
13 Aralık 2015
13 Aralık 2015
13 Aralık 2015
01 Aralık 2015
27 Kasım 2015
19 Kasım 2015

 

© 2015-2017 www.canakkalemuharebeleri1915.com